header

درحال بارگزاری ...


 
* نام: موسسه مردم نهاد پیشگامان نوین تندرستی اسلامیه
* دبیر موسسه: ملیحه بیکی زاده
* حوزه فعالیت: اجتماعی، ورزشی
* محور فعالیت: ورزشهای همگانی
* مرجع صادر کننده اعتبارنامه: وزارت ورزش و جوانان
* شماره اعتبارنامه: 13960911191902/1704
* تاریخ ثبت اعتبارنامه: 1396/11/17
* شناسه ملی: 14009443790
* شماره ثبت شرکت ها: 124
* تاریخ ثبت شرکت ها: 1399/06/29
 
 
 

تاریخ ایجاد صفحه : 1398/02/28